RETOURNEREN

RETOURNEREN HUISPORTRET
De huisportretten van Huisportretvanlin zijn maatwerk. Maatwerk leveringen kunnen niet geretourneerd worden. Dit is conform de Nederlandse wetgeving.

RETOURNEREN SKYLINE
Een consument kan de koop van een skyline gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
           ● Het product niet is gebruikt;
           ● Het product in originele staat verkeert en geen gebreken vertoont door onzorgvuldig gebruik van de consument;
           ● De originele verpakking aanwezig is;
           ● De consument niet heeft afgezien van zijn
              herroepingsrecht.

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen kenbaar maken via info@Huisportretvanlin.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht is de consument verplicht om het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Huisportretvanlin. Bij het retourneren dient het retourformulier (te vinden onder aan de website) toegevoegd te worden bij de artikelen die geretourneerd worden.

De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument.

Huisportretvanlin zal de aankoopkosten en de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product
reeds terug ontvangen is door Huisportretvanlin of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Als de consument
1 of meerdere producten houdt, dan krijgt de consument de verzendkosten niet terugbetaald.

Indien de consument na afloop van de 14 dagen bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.